Duurzaam ondernemen gaat over keuzes: wat willen we produceren en hoe doen we dat?

Duurzaam ondernemen gaat ook over hoe we bedrijventerreinen inrichten. Kiezen we voor maximale activiteit op een zo’n klein mogelijke oppervlakte, of geven we natuur ruimte tussen bedrijven en infrastructuur?

Als onderdeel van de Green Art Challenge die door de gemeente Den Bosch is georganiseerd was ik benieuwd naar welke keuzes wij maken. Hoe verhouden bedrijvigheid en natuur zich tot elkaar in bedrijventer-rein de Rietvelden?

Om daar achter te komen ben ik vijf wandelingen door het gebied gaan maken. Natuurwandelingen. Op zoek naar plekken waar natuur tussen alle bedrijvigheid stand heeft weten te houden.

Ik ben begonnen door in Google Earth te bekijken hoe het gebied er van bovenaf uitziet. Het lijkt dan alsof er een enorme kaalslag heeft plaatsgevonden in de Rietvelden.

Aan de andere kant van de Ertverldse plas is een natuurgebied te zien, de Diezemonding. Een compleet andere wereld, kleurrijk en rustig in tegenstelling tot de eentonigheid en drukte van onze bedrijvigheid.

Al wandelend zijn er in de Rietvelden toch stukken grond te vinden waar natuur stand houdt. Niet gemaaide bermen en braakliggende stukken grond. Spleten tussen tegels en vergeten plekken tussen muren,. Gaten waaruit planten groeien.

Het boekje dat onderaan deze pagina is te downloaden toont een aantal van die plekken die ik tijdens mijn wandelingen heb vastgelegd.

Kaalslag en blokkendozen tegenover kleurenrijkdom en diversiteit, maar ook locaties waar bedrijvigheid en natuur samenkomen. Plekken die zich kunnen ontwikkelen tot netwerken waarmee uiteindelijk natuurgebieden kunnen worden verbonden.

Hopelijk draagt dit boekje er toe bij dat we die plekken gaan herkennen en we natuur binnen een bedrijventerrein als waardevol gaan beschouwen. Herkennen dat natuur en bedrijvigheid niet alleen naast elkaar maar door elkaar goed samengaan. Natuur gelijkwaardig aan economische activiteit. Dat is ook duurzaamheid.